4. KSK 4. KSK 4. KSK 4. KSK 4. KSK 4. KSK

Poutníci

          Tento klub vznikl jako 4. KSK Poutníci v roce 1992 a byl jedním z ustavujících klubů Sdružení klubů správných kluků ČR. Existoval samozřejmě už před tím, protože jakmile se Bratrstvo rozrostlo na 16 členů, stal se z něho turistický oddíl, který byl rozdělen na dvě družiny - Tuláci a Poutníci.
          Patronkou tohoto klubu byla při jeho vzniku Věra Jeřábková. Dalšími členy byli její tři synové Lukáš, Jakub a Marek. V klubu pak dále byli Míla Čechura - Mrzout, Míla Falko - Drak, Pavel Mareš, Jakub Mejta - Stopař a Míla Zíka.Toto složení trvalo až do konce roku 1993. Po vzniku klubu Jestřábi z Poutníků někteří členové odešli. Patronkou zůstala i nadále Věra, v klubu zůstali její synové, Stopař, Míla Zíka a nově přibyl bratr Mlsouna Filip Novák. V roce 1996 nahradil ve funkci patrona Věru Vašek Fabián a do klubu dále přibyl Mirek Mikuláš. Z klubu ubyli Kuba a Marek Jeřábkovi a koncem roku též Míla Zíka.
          Od roku 1997 se členská základna klubu stabilizovala. V současné době v něm jsou:

Jméno Přezdívka Datum narození
Vašek Fabián   5. 5. 1957
Míla Novák Mlsoun 15. 5. 1979
Mirek Mikuláš   2. 2. 1981
Lukáš Jeřábek   6. 6. 1977
Jakub Mejta Stopař 2. 2. 1981
Filip Novák   3. 9. 1980


Zpět na stránku 1. St KSK Bratrstva