Antihry

          Antihry jsou upravené hry tak, aby se nedaly hrát. Jde o recesi. V naší kartotéce jsou pro úplnost, ale nejenom pro ni. Po drobných úpravách se přece jenom hrát dají. U některých jsou úpravy zřejmé, u některých je poradíme. Dost antiher je tvořeno i k superhrám.
          Antihry jsou v podstatě ve dvou skupinách - antihry tvořené k běžným hrám a to třeba i karetním (ty jsou poměrně dost složité a tvoří vyjímku tím, že je většinou hrát lze i bez úprav) a potom k superhrám, což jsou vlastně Antisuperhry. Ty při doslovném dodržení pravidel hrát nelze, protože by to porušovalo některé z našich zásad a nebo by to jinak bylo neproveditelné. Po drobných úpravách však lze všechny tyto Antisuperhry hrát také.


Zpět